Fotografie na tej stronie są dziełem polskiej fotografki od lat mieszkającej w Lizbonie, Agaty Mendes.
Aby zobaczyć więcej zdjęć i sesji inspirowanych Lizboną, odwiedźcie stronę Agaty.