Padrão dos Descobrimentos
Pomnik Odkrywców w Belém

Kogo przedstawia Pomnik Odkrywców

Pomnik odkrywców to ponad 50 metrowy monument, kształtem przypominający karawelę, na którą wspięli się, prowadzeni przez Henryka Żeglarza, bohaterowie (i jedna bohaterka) Portugalii. Konstrukcja ta, początkowo prowizoryczna, została wzniesiona w 1940 z okazji Wielkiej Wystawy Świata Portugalskiego, wydarzenia organizowanego przez portugalskiego dyktatora António Salazara na cześć Estado Novo. Na szczycie Pomnika Odkrywców znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać piękny widok na całe Belém, ujście Tagu do Oceanu oraz ogromną mozaikę wyobrażającą różę wiatrów, mapę świata i drogi, którymi Portugalczycy wyprawiali się na swoje wyprawy. W małym muzeum, które zwiedza się w ramach wejściówki, organizowane są bardzo interesujące wystawy.
Oto lista osobistości, które tłoczą się na pomniku;

Lewa strona:
• Afonso V de Portugal - król Portugalii, który zasłynął ze swoich Afrykańskich podbojów. Jego wujem był Henryk Nawigator, który jako prawa ręka młodego króla zachęcał go do dalszej ekspansji morskiej
• Vasco da Gama - odkrywca morskiej drogi do Indii
• Afonso Gonçalves Baldaia - nawigator
• Pedro Álvares Cabral - odkrywca Brazylii
• Fernão de Magalhães (Magellan) – kapitan pierwszej wyprawy dookoła świata. Jako pierwszy dopłynął do Ziemi Ognistej, najdalej wysuniętego na południe fragmentu Ameryki Południowej. Magellan nie ukończył swojej wyprawy – zmarł na Filipinach rok przed zakończeniem eskapady
• Nicolau Coelho - nawigator
• Gaspar Corte-Real - nawigator
• Martim Afonso de Sousa - nawigator
• João de Barros – kronikarz, którego zasługa jest spisanie i usystematyzowanie gramatyki portugalskiej XVI wieku.
• Estêvão da Gama – syn Vasco da Gama, kapitan, gubernator Indii Portugalskich
• Bartolomeu Dias – kapitan, który jako pierwszy dopłynął do Przylądka Dobrej Nadziei otwierając drogę morską, którą niedługo później podążył Vasco da Gama
• Diogo Cão – odkrywca Kongo

Bartolomeu Dias I Diogo Cão dźwigają padrão – kamienną rzeźbę, znak portugalskiego panowania na odkrywanych ziemiach. Takie słupy były stawiane wszędzie, gdzie Portugalczycy dopływali po raz pierwszy. Padrão był więc rodzajem kamiennego podpisu króla Portugalii.

• António de Abreu - nawigator
• Afonso de Albuquerque – drugi vice król Indii Portugalskich
• São Francisco Xavier – jezuita, misjonarz, który całe życie poświęcił nawracaniu na chrześcijaństwo mieszkańców terenów, do których docierali Portugalczycy. Nauczał w Indiach, Malezji i Indonezji, Chinach i Japonii.
• Cristóvão da Gama – kapitan, syn Vasco da Gama

Prawa strona:
• Infante Pedro, Duque de Coimbra – syn króla Jana I, pierwszego króla dynastii Avis, brat Hanryka Żeglarza. Sprawował władzę w imieniu małoletniego króla Afonso V, którego opisałam wcześniej
• Filipa de Lencastre – ślub tej angielskiej księżniczki z królem Portugalii Janem I został przypieczętowany podpisaniem traktatu z Windsor – najstarszej unii dyplomatycznej między dwoma krajami. Od tego momentu datuje się ścisła relacja polityczno – gospodarcza między Portugalią i Anglią
• Fernão Mendes Pinto – odkrywca, awanturnik i pisarz, autor “Peregrynacji”, mocno beletryzowanych relacji podróży po Dalekim Wschodzie
• Gonçalo de Carvalho – dominikanin, misjonarz
• Henrique de Coimbra – franciszkanin, misjonarz
• Luís de Camões – podróżnik, awanturnik, najsłynniejszy poeta portugalski. Został skazany na banicję. Żył w Afryce, na Goa, w Indiach i Chinach. W czasie bitwy, w której brał udział, stracił jedno oko. Jest autorem Luizjad - dzieła opisującego klasycznymi wierszowanymi strofami niebezpieczne podróże Vasco da Gama do Indii. Camões żył i umarł w nędzy. Dopiero po śmierci jego dzieła zostały na nowo odkryte i docenione
• Nuno Gonçalves – malarz, autor jednego z niewielu zachowanych do dziś dzieł renesansu portugalskiego. Jego Poliptyk Świętego Wincentego, który pokazuje wszystkie klasy XV wiecznego społeczeństwa Portugalii, można podziwiać w Museu Nacional de Arte Antiga
• Gomes Eanes de Zurara – kronikarz
• Pêro da Covilhã – odkrywca i dyplomata portugalski
• Jácome de Maiorca – kartograf pochodzący z rodziny żydowskiej zamieszkałej w królestwie Aragonii (dziś Hiszpania). Jego rodzina przeniosła się do Portugalii najprawdopodobniej uciekając przed represjami inkwizycji
• Pêro Escobar – pilot statków, odkrywca wysp São Tomé, Ano-Bom i Príncipe
• Pedro Nunes – matematyk, który pracował nad kartografią i teorią nawigacji. Był wynalazcą przyżądów nawigacyjnych, tłumaczem dzieł dotyczących geografii i astrologii
• Pêro de Alenquer – pilot statków
• Gil Eanes - nawigator
• João Gonçalves Zarco – nawigator
• Fernando, o Infante Santo – brat króla Jana I. Został wzięty do niewoli przez Maurów po nieudanej bitwie o Tanger. Za jego uwolnienie Portugalczycy mieli oddać Maurom podbitą wcześniej Ceutę. Negocjacje zakończyły się jednak fiaskiem, książę został zabity, a jego ciało wywieszone na murach miejskich. Ferdynand został błogosławiony, a Portugalczycy zachowali w swoich rękach Ceutę